Inspiratie


Image by Open Floor International

“I am on your side. I am so on your side to break out of the habits that keep you small, to break out of the old thought patterns that keep you rigid and unhappy. I am so on the side of you having an amazing dance and connection with yourself and other people. I will do anything to serve that part of you because I know that even people who come in and are scared and frozen, who don’t want to move and don’t like the music or have all these reasons why they’re not going to move… I know I work for you. And the one who hired me is the one in you that knows you want to dance. That’s my boss and I report to that part of you.”

Lori Saltzman
Founder of Open Floor International


“Ik sta aan jouw kant! Ik sta aan jouw kant om je gewoontes te doorbreken die je klein houden, om je oude gedachtepatronen te doorbreken die je rigide en ongelukkig maken. Ik sta aan de kant van jou die een geweldige dans wil hebben en een verbinding met jezelf en andere wil hebben. Ik zal er alles aan doen om dat deel in jou te dienen want ik weet dat zelfs de mensen die komen en bang en bevroren zijn, die niet willen bewegen of niet van de muziek houden… ik weet dat ik voor jou werk. En degene die mij in dienst heeft genomen is degene in jou die wil dansen. Dat is mijn baas en daar zal ik voor werken.”

Lori Saltzman
Founder of Open Floor International