Therapy-in-Motion Pods

Therapy in Motion is a dynamic methodology that integrates leading psychological concepts into an embodied movement vocabulary.


It is scientifically proven that emotional intelligence, stability and resilience are dependent upon, and reflective of, being present in the moment and embodied. Evidence‐based embodied therapeutic practices demonstrate that the ability to tolerate strong emotions without dissociating are key to good mental health. Additionally, embodied emotional intelligence is vital for profound, lasting spiritual development.

Het idee is dat we ruimte kunnen bieden aan wat er voor een ieder speelt in het leven. Zeker in deze tijd, waarbij alles uitvergroot is en al onze (oude) structuren en patronen naar boven komen.

We ontmoeten in een kleine (gesloten) groep van 3 personen gedurende 3 bijeenkomsten.

Het idee is dat we ruimte kunnen bieden aan wat er voor een ieder speelt in het leven. Zeker in deze tijd, waarbij alles uitvergroot is en al onze (oude) structuren en patronen naar boven komen.

De structuur van onze bijeenkomsten:
– Iedereen komt aan bod.
– Ik begeleid iedereen individueel.
– We zijn tegelijkertijd ook getuigen voor de ander.
– We dansen/ bewegen, delen, praten, soms schrijven.

Wanneer je je hiervoor aanmeldt neem je deel aan alle bijeenkomsten. Jouw aanwezigheid is belangrijk.

Wat heb je nodig?
– makkelijk zittende kleding (laagjes, iets warms)
– pen en papier
– Iets te drinken.

Datum is nader te bepalen wanneer we een groep van 3 personen bij elkaar hebben.
De bijeenkomsten duren elk 2 uur.
Kosten voor 3 bijeenkomsten (totaal 6 uur) € 60,-

Wil je meedoen in een groep neem dan contact met mij op.
Bel 06- 24501333 of email welkom@hesterhudig.nl

——————————————-

(ENGLISH)

We gather in small (closed) groups of 3 people for 3 meetings.

The idea is to create space for what is going on in eachothers lives. Especially in these times when all our old patterns rise to the surface.

The structure of our gatherings:
– Everyone will be able to share during each gathering.
– I will provide guidance for each individual.
– We will also be a witness to each others process.
– we will dance/ move, share, talk, sometimes write.

When you sign up you commit to all three gatherings.
Your presence is important.

What you need?
– comfortable clothes (layers, something warm)
– pen and paper.
– something to drink

Dates will be determined when we have a group of 3 people.
Each gathering lasts 2 hours.
Costs for 3 gatherings (total 6 hours) € 60,-

You wish to participate in a small group please contact me.
Call 06- 24501333 or email welkom@hesterhudig.nl