Online Therapy / Coaching

(English Below)

Individuele Therapie & Coaching sessie.
Als gevolg van de Corona pandemie blijft de praktijk open voor gesprekken. Alleen niet meer in levende lijve, wel via Zoom.

Maak een afspraak als…
– je woont alleen en merkt dat je vereenzaamt
– je woont niet alleen en je hebt meer onenigheid met partner.
– je ervaart paniek en angst. Misschien meer dan normaal.
– je emoties lopen hoog op.

Blijf niet zitten met deze gevoelens en in deze situatie. Reik uit wanneer dat kan.

Prijs: €85,-
Kan je dit niet veroorloven omdat je (tijdelijk) geen werk meer hebt neem dan even contact met mij op.

Maak een afspraak. Bel 06- 24501333

__________________________________________________________________

Individual Therapy & Coaching sessions.
During the Corona pandemic the practice remains open for sessions. Not in person, via an online forum called Zoom.

Make an appointment when…
– you live alone and you’re starting to feel lonely.
– you don’t live alone and you have issues with your partner.
– you experience fear and panic. Perhaps more than usual.
– your emotions are rampant. You don’t know how to deal with them.

Don’t keep silent with these feelings and during these situations.

Costs: €85,-
If you cannot afford this because you lost your job (temporarily) please contact me.

Reach out and make an appointment. Call 06- 24501333