One to one

Kennismakingsgesprek
We zullen onder andere bespreken waar je voor komt (specifiek probleem of bepaalde vraag). Er is de gelegenheid om vragen te stellen en verwachtingen uit te spreken. Daarna bepalen we samen of we verder gaan. Als je besluit in therapie te willen gaan dan volgt er een intake procedure.

Het begin, de sessies en de afronding
Het is de bedoeling dat elke therapie die je begint ook een keer eindigt. Therapie is vrijwillig en niet vrijblijvend. Dat betekent dat je uit eigen vrije wil komt èn dat je hiermee ook aangeeft ervoor te willen werken. De mate van ‘succes’ hangt voor een groot deel af van je motivatie, inzet en bereidheid actief deel te nemen aan het therapeutische proces.

In de eerste fase van het traject zullen we oriënterende gesprekken hebben zodat er een goed beeld ontstaat van waar je voor komt en waar je je op wilt focussen.
In de tweede fase gaan we dieper in op wat naar voren is gekomen in de oriënterende gesprekken. Het is ook de fase waarin het meeste werk wordt verzet.
In de derde fase werken we naar een afronding toe. Nieuw verkregen inzichten en manieren van handelen zullen een onderdeel van je leven gaan uitmaken.