Skip to main content

E-Motion staat voor ‘Energy in Motion’. Daar waar we in beweging komen wanneer we vast lijken te zitten. Vloeiend te worden waar we rigide over zijn, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel.

Jezelf in beweging brengen, soms alleen, soms samen.

Individuele Begeleiding.
Gesprekken ter verdieping en inzicht van je eigen groeiproces.
One-to-One

Your Song.
Onderzoek een thema aan de hand van een muziekstuk/ lied.
Your Song

Drieluik.
3 (gesloten) bijeenkomsten met 3 mensen.
Drieluik