Belasting voordeel?

Afhankelijk van jou persoonlijke omstandigheden zou je een beroep kunnen doen op een vergoeding (deels) bij de belastingdienst. Het is raadzaam bij de belastingdienst/ belastingadviseur na te vragen hoe en of je hiervoor in aanmerking komt.

Therapie
Therapie valt onder (specifieke) zorgkosten. Je mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van je drempelinkomen drempelbedrag specifieke zorgkosten.

Coaching & Supervisie
De kosten van coaching (supervisie) kun je in de meeste gevallen aftrekken als studiekosten, mits het doel is kennis op te doen ter verbetering en/of bevordering van uw beroep. Er moet sprake zijn van een leertraject. Ook hier geldt een inkomensafhankelijk drempelbedrag. Boven dit bedrag zijn kosten aftrekbaar van de belasting. aftrekposten studiekosten en andere scholingsuitgaven

Bedrijven
Voor bedrijven is er eigenlijk geen beperking of limiet. Als een bedrijf voor haar personeel coaching, outplacement, scholing of loopbaantrajecten betaalt, dan is dat aftrekbaar als overige personeelskosten.

Ondernemers
Voor ondernemers die voor zichzelf coaching inhuren gaat eigenlijk hetzelfde op. Zowel coaching, boeken, opleidingskosten en algemene kosten kunnen dan in de boekhouding worden opgenomen voor aftrek van de belasting.

p.s. Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.