Skip to main content

One-to-One
Gesprekken ter verdieping en inzicht van je eigen groeiproces.

Your Song
Onderzoek een thema aan de hand van een muziekstuk/ lied.

Drieluik
3 (gesloten) bijeenkomsten met 3 mensen.

Open Floor Dans
Open Floor Movement Practice & groepslessen.